• واحد تحقیق و توسعه یا R&D در ابتدای سال 1384 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر تاسیس گردید و از بدو تاسیس، همواره در حوزه های مختلف کاری، تحقیقات کاربردی را مبنای فعالیت خود قرار داده است. این واحد بر حسب نیاز در بخش های مختلف، فعالیت های متنوعی را دنبال می کند.

بخشی از فعالیت های این واحد عبارتند از :

  • عارضه یابی مشکلات و ارائه پیشنهادات علمی به مدیریت
  • تهیه بانک های اطلاعاتی کاربردی در زمینه های مختلف
  • تهیه نرم افزارهای کاربردی خاص از قبیل نرم افزار ثبت سوابق آموزشی، نرم افزار مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان، نرم افزار ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات، نرم افزار مدیریت کتابخانه و …
  • انجام مطالعه برای تولید محصولات جدید
  • همکاری در تهیه، جمع آوری و ویرایش اخبار واحد ها برای چاپ در مجله پیگیر
  • همکاری در طرح های تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و چاپ کتاب
  • برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت توانمندسازی منابع انسانی شرکت و همچنین مخاطبین خارج از شرکت
  • مدیریت اعزام همکاران به دوره های مختلف آموزشی خارج از شرکت
  • اهتمام در جهت ارتقاء کیفی سازمان و افزایش بهره وری با پیاده سازی و تعمیم استانداردهای مدیریتی و استانداردهای محصول
  • پیگیری اخذ استاندارهای ملی و جهانی از قبیل حلال ، ایزو ، استاندارد ملی ایران و استاندارد بهداشت، ایمنی و مواد غذایی