image

 • یکی از قدیمی ترین واحد های شرکت پیگیر واحد جوجه کشی است که در محدوده شهرستان آق قلا واقع شده است. اولین تولید آن در سال 1360 از تخم مرغ های وارداتی از هلند انجام شد.
  این واحد هم اکنون دارای 28 دستگاه ستر و 28 دستگاه هچر در 2 سالن مجزاست و توان بارگیری 725760 عدد تخم مرغ نطفه دار و تولید جوجه یکروزه گوشتی را در هفته داراست.
  تاسیسات جنبی جوجه کشی شامل سالن سبد شویی، آماده سازی راک ها و سبد ها می باشد.
  در سالن های نگهداری جوجه با استفاده از سیستم تهویه مطبوع، دما و رطوبت مناسب نگهداری جوجه ها تا زمان حمل کنترل و تامین می شود.
  وظایف واحد آزمايشگاهي مستقر در جوجه كشي از این قرارست:
  انجام كليه آزمايشهاي ميكروب شناسي، قارچ شناسي و تست هاي حساسيت دارويي.
  بررسي عملکرد ضدعفونی کننده هاي مورد استفاده و کنترل كيفيت جوجه هاي تولید شده.