image

واحد جوجه کشی

  • یکی از قدیمی ترین واحد های شرکت پیگیر واحد جوجه کشی بوده که در محدوده شهرستان آق قلا واقع شده است.
  • اولین تولید آن در سال 1360 از تخم مرغ های وارداتی از هلند انجام شد.
  • این واحد هم اکنون دارای 36 دستگاه ستر و 36 دستگاه هچر در 3 سالن مجزاست و توان بارگیری 932400 عدد تخم مرغ نطفه دار را در هفته دارا می باشد.
  • در سالن های نگهداری جوجه با استفاده از سیستم تهویه مطبوع، دما و رطوبت مناسب نگهداری جوجه ها تا زمان حمل کنترل و تامین می شود.
  • وظایف واحد آزمايشگاهی مستقر در جوجه كشي از این قرارست:
  • انجام كليه آزمايش های ميكروب شناسی، قارچ شناسی و تست های حساسيت دارويی
  • بررسی عملکرد ضدعفونی کننده های مورد استفاده و کنترل كيفيت جوجه های تولید شده