• این واحد در سال 1392 با هدف جمع آوری کود تمام واحد های زیرمجموعه و جلوگیری از اشاعه آلودگی از طریق کود مرغی و تبدیل آن به کود بیولوژیک تأسیس گردید. نیاز روزافزون به تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از مواد مُضر شیمیایی و نیز حفظ و حراست از محیط زیست، ضرورت استفاده از کودهای آلی را دو چندان کرده است. شرکت پارس طیور گلستان (متعلق به زنجیره تولید گوشت پیگیر) با درک کامل این ضرورت، اقدام به تولید یکی از مرغوب ترین پلت کودهای آلی مرغی به نام بن آرا کود نموده است. این واحد توانائی تولید کود بیولوژیک با قطر 6 و 8 میلیمتر با ظرفیت 6000 تن در سال را داراست. کود حاصله با فرمولاسیون ویژه و به دلیل رهش بطئی مواد مورد نیاز، مورد استقبال کشاورزان و باغداران قرار گرفته است .در اختیار داشتن مزارع متعدد مرغ های گوشتی و مادر، بکارگیری جدیدترین تکنولوژی موجود توسط کارشناسان با تجربه شرکت، توان تولید چنین محصولی را به ما داده است.

بُن آرا کود تنها با استفاده انحصاری از کودهای خام تولید شده در مزارع مرغ پیگیر تولید می شود. تمامی مراحل رطوبت گیری، هوادهی و کمپوست سازی با دستگاه های مجهز و بدون بهره گیری از کوره های خشک کن انجام می شود. این امر موجب افزایش قابل توجه کیفیت کود و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی می گردد. تنظیم و تثبیت ماکرو و میکرو اِلمانهای ضروری در بُن آرا کود با استفاده از جدیدترین روشهای موجود انجام می گیرد. پلت های بُن آرا بسیار مقاوم بوده و جذب و نگهداری آب در آنها بسیار زیاد است.

بُن آرا کود باعث افزایش قدرت نفوذپذیری، کاهش جرم حجمی ظاهری در خاک های سنگین می شود. ساختار منحصر فرد آن، چسبندگی ذرات در خاکهای شنی را بهبود بخشیده و موجب افزایش چشمگیر ظرفیت نگهداری آب در این خاکها می شود.

بُن آرا کود قادر به افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی می گردد.

بُن آرا کود به خوبی قادر به اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک های قلیایی، شور و یا آهکی است.

بُن آرا کود باعث تیره کردن رنگ خاک و در نتیجه افزایش جذب انرژی توسط خاک می شود.

بُن آرا عاری از هرگونه بذر علفهای هرز بوده و قابلیت پخش به صورت دستی و یا با کودپاش های سانتریفیوژ را دارد.