image

واحد پرورش مرغ گوشتی

  • در سال 1382 پس از بررسی های انجام گرفته قطعه زمینی در روستای آق قبر از توابع شهرستان آق قلا به مساحت 25 هکتار با ابعاد مناسب خریداری و مجوز اولین فارم گوشتی صادرشد و به تدریج تا پایان سال 1388 بقیه مجوز ها نیز اخذ و مجموعه فارم های گوشتی با ظرفیت بالقوه 550 هزار قطعه در هر دوره ساخته، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت تا توان تولید گوشت مرغ در سایز های مختلف بنا به سفارش مشتری را داشته باشد.
  • این مجموعه دارای 26 سالن مجهز مکانیزه بوده و با برنامه ریزی دقیق در سیکل های منظم 73 روزه جوجه ریزی می نماید.
  • فارم تحقیقاتی شرکت پیگیر با ظرفیت 40 هزار قطعه در هر دوره و فارم سیمرغ سرا با ظرفیت 100 هزار قطعه در هر دوره در حال فعالیت است.
  • دیگر فارم های گوشتی زنجیره به صورت شرکت های اقماری بوده در قالب 5 شرکت و 13 فارم در حال فعالیت می باشند.
  • در حال حاضر ظرفیت کل واحدهای پرورش مرغ گوشتی معادل با 1/8 میلیون قطعه در هر دوره می باشد.