این واحد با اهداف زیست محیطی و استفاده بهینه از پساب تصفیه شده کشتارگاه در ضلع شمالی آن در زمینی به مساحت 6 هکتار تأسیس و توانایی تولید بالغ بر یک میلیون نهال در سال را دارا می باشد.