این واحد از سال 1392 در زمینی به مساحت 6.5 هکتار در ضلع شمالی کشتارگاه تاسیس شده است. این واحد توان تولید 5 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر را دارا می باشد.