این واحد با اهداف زیست محیطی و استفاده بهینه از پساب تصفیه شده کشتارگاه در ضلع شمالی کشتارگاه در زمینی به مساحت 6 هکتار تاسیس و توانایی تولید بالغ بر یک میلیون نهال در سال را دارا میباشد .