بخش کشتار با ظرفيت کشتار 2000 قطعه در ساعت تحت نظارت مستمر ناظرین دامپزشکی و روحانی ناظر ذبح شرعی عملیات کشتار و فرآوری انجام می گیرد.

بخش قطعه بندی با ظرفيت 3000 تن در سال ، وظيفه قطعه بندی مرغ های کامل و تبدیل آن به قطعه بندی شده شامل ران، سینه ،بال و گردن و انواع آلایشات و مرغ های طعم دار شده را طبق سفارشات بر عهده دارد

بخش سردخانه ها شامل تونل هاي انجماد 35- درجه سانتيگراد با ظرفيت 30 تن و سردخانه هاي 20- درجه سانتيگراد با ظرفيت نگهداري 600 تن مرغ منجمد می باشد

بخش کارخانه یخ این واحدبا ظرفیت تولید 800 قالب یخ در روز فعال می باشد .

بخش تصفيه خانه با تلفیق سیستم های تصفیه فیزیکی و شیمیایی و میکروبیولوژیک، توانایی تصفیه کلیه آب های خروجی از بخش های مختلف تولید که به این سیستم وارد میشود را داراست و پس از انجام مراحل مختلف، به آب قابل استفاده طبق استاندارد های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست جهت مصارف کشاورزی تبدیل می گردد.

بخش ترابری با استفاده از كاميونهاي ویژه حمل مرغ زنده ، انتقال مرغ های زنده گوشتی از واحد های پرورش به کشتارگاه را برعهده داشته و هم چنین با استفاده از كاميونت هاي مجهز به کانتینر سردخانه دار ، ضمن رعایت کامل زنجیره سرد ، مرغ های بسته بندی تازه و منجمد را به مراکز فروش حمل می نماید.

بخش عرضه مستقیم به منظور ارائه خدمات بهتر در استان ، شرکت پیگیر اقدام به تأسیس 3 فروشگاه عرضه محصولات خود نموده است.