بخش کشتار با ظرفيت کشتار 2000 قطعه در ساعت تحت نظارت مستمر دكتر دامپزشك و روحانی ناظر ذبح شرعی، عملیات ذبح حلال و آلایش زدایی را بر اساس موازین شرع مقدس اسام و قوانین سازمان دامپزشکی کشور انجام می دهد.


بخش بسته بندی و قطعه بندی با ظرفيت 3000تن مرغ بسته بندي شده بهداشتي در سال، وظيفه بسته بندي مرغ کامل و همچنین مرغ های قطعه بندی شده شامل ران ، سینه ، بال و گردن و انواع آلایشات )دل، جگر، سنگدان و پا( را در بسته بندی های مناسب بر عهده دارد . کلیه مراحل کاری این بخش توسط دکتر دامپزشک دوم کنترل و نظارت می گردد.

بخش سردخانه ها شامل تونل هاي انجماد 35 - درجه سانتي گراد با ظرفيت 30 تن و سردخانه هاي 20 - درجه سانتي گراد با ظرفیت نگهداري 600 تن مرغ منجمد است .

بخش کارخانه یخ

این بخش با ظرفیت تولید 800 قالب یخ در روز فعال می باشد

بخش تصفیه خانه این بخش با بهره گیری از روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خروجي پساب ها را پس از انجام مراحل مختلف، به آب قابل استفاده جهت مصارف کشاورزي تبديل می نماید. كیفیت آب خروجي از این بخش بر اساس کار آزمایشگاهی و طبق استاندارد های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، به طور مستمر و دقیق کنترل مي شود.

بخش ترابری با استفاده از کامیون هاي ویژه حمل مرغ زنده، انتقال مرغ های زنده گوشتی از واحد های پرورش به کشتارگاه را بر عهده داشته و همچنین با استفاده از کامیونت هاي مجهز به کانتینر سردخانه دار، ضمن رعایت کامل زنجیره سرد، مرغ های بسته بندی تازه و
منجمد را به مراکز فروش حمل می نماید.

بخش عرضه مستقیم

بمنظور ارایه خدمات بهتر در استان شرکت پیگیر اقدام به تاسیس 3 فروشگاه عرضه محصولات خود نموده است.