• اسلاید سری جدید 1

  اسلاید سری جدید 1

 • اسلاید جدید شش

  اسلاید جدید شش

 • اسلاید جدید پنج

  اسلاید جدید پنج

 • اسلاید جدید چهار

  اسلاید جدید چهار

 • اسلاید جدید سه

  اسلاید جدید سه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Full hot chicken
  Full hot chicken
 • Chicken segmented
  Chicken segmented
 • Ephemeral chick
  Ephemeral chick
 • Breeder Hen
  Breeder Hen

 • Egg
  Egg
 • Meat meal
  Meat meal

A brief introduction of the production chain of Paygir meat and poultry

 • Agricultural unit

  Agricultural unit

  The unit provides a part of raw materials such as wheat, barley and corn farms to make Don needed for breeding units with the possession of about one hundred hectares of agricultural land and the facilities pressurized irrigation system.

  buy vardenafil online Read More
 • Research and development unit

  Research and development unit

  The unit was established at the beginning of 2005 in Peygir complex of poultry meat production and since the establishment, it has been working applied research based on research in various fields.

  Read More
 • Supplementary unit

  Supplementary unit

  The unit is capable of producing three kinds of meat concentrate with a capacity of 6 tons per day and also three supplements (meat, breeding and production) with a capacity of 1 ton per day.

  Read More
 • Laboratory unit

  Laboratory unit

  A) The laboratory unit based at the hatchery, B) the experimental unit based in poultry slaughterhouse. The unit consists of two distinct parts.

  Read More
 • Waste conversion unit

  Waste conversion unit

  This unit consists of two distinct parts. The first part has the task of converting the waste into powder from various stages of destruction with the capacity of 3 tons of meat meal a day.

  Read More
 • Don storage unit

  Don storage unit

  The unit consists of two distinct parts. The first part includes Don Mesh production unit with a capacity of 10 tons per hour to provide the breeder hen units of Don and the second part consists of Don pellet production unit with a capacity of 10 tons per hour to ensure Dan poultry meat units.

  Read More
 • Incubation Unit

  Incubation Unit

  The unit has 28 setter machines and 28 hatcher ones with Model 100-PT in 2 separate rooms and has a loading capacity of 728,000 eggs per week which corresponds to the production of fertilized eggs of mother farms.

  Read More
 • Breeder hen breeding unit

  Breeder hen breeding unit

  This unit consists of 4 separate farms, which has a capacity of 256,000 hens in each period and its production capacity is 25 million eggs in a year.

  Read More
 • Meat poultry breeding unit

  Meat poultry breeding unit

  The unit consists of 4 separate farms, which has a capacity of 425000 pieces of meat poultry in each period which is capable of producing 5700 tons of poultry meat.

  Read More
 • Slaughterhouse unit

  Slaughterhouse unit

  The slaughter part performs kosher slaughter operations and de-doping rules based on the principles of Islamic law and the country's veterinary organization with the slaughter capacity of 4,000 pieces per hour under the supervision of a veterinarian and spiritual overseer religious slaughter.

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10