ارسال مقاله

"شرایط ارسال مقاله و ترجمه :

1.      جداول ، نمودارها و تصاویر باید با کیفیت مطلوب و دارای زیر نویس و تیتر بوده و محل درج آنها در متن مشخص باشد.

2.      در صورتیکه مقاله ترجمه باشد ، ارسال اصل مقاله ضروری ، و در غیر این صورت منابع استخراج مقاله حتما ذکر گردد.

3.      مقاله ها باید حاوی مطالب علمی و آموزشی روز دنیا بوده و از منابع معتبر تهیه شده باشد.

4.      نشریه پیگیر در اصلاح ، خلاصه کردن و حذف مقالات ارسالی آزاد است .

                                                                                

                                                                                                                              با تشکر

                                                                                                                 روابط عمومی شرکت پیگیر"