Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش

مدت زمان مطالعه : حدود 10 دقیقه

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.
چگونگی عملکرد دستگاه گوارش مرغ، به عوامل گوناگونی مانند جوجه‌های سالم، کیفیت خوراک و آب، تا مدیریت سلامتی گله، بستگی دارد.
به خوبی می‌دانیم که سلامتی جوجه‌ها در آغاز زندگی، برای دارا بودن یک گله خوب در پایان دوره، اهمیت اساسی دارد. اگر جوجه‌ها در پایان هفته نخست به وزن دلخواه برسند، وزن نهایی آنها برابر یا حتی بالاتر از وزن هدف ژنتیکی آنها خواهد بود.
دستیابی به یک آغاز خوب، بستگی به عوامل گوناگون، از جمله: به کیفیت بالای آب، خوراک، دما، تهویه، و رطوبت مناسب دارد.
پدید آمدن و پیشرفت میکروبایوتا «جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش» یکی از عوامل کلیدی برای اطمینان از عملکرد خوب گله در طول دوره پرورش است. برای اینکه جمعیت باکتریایی سالمی در دستگاه گوارش جوجه‌ها پدید آید، می‌باید جوجه‌ها سالم و بدون آلودگی باکتریایی به مرغداری برسند.
کیفیت «سلامت» جوجه‌ها، از گله‌های مرغ مادر آغاز می‌شود. اگر ایمنی جوجه‌ها به هنگام لحظه آغاز زندگی آسیب دیده باشد، نمی‌توانند از پس رویارویی با باکتری‌ها، ویروس‌ها، و پارازیت‌ها برآیند.

Eubiotics (ترکیبی چندگانه از فرآورده‌های سودمند) و اهمیت Eubiosis 

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، که بیشتر آن را باکتری‌های بومی تشکیل می‌دهند، اگر سالم و متوازن باشد، تأثیر کارآمدی روی عملکرد و حفظ شرایط دلخواه متابولیکی، ایمنی مرغ، و در نتیجه روی عملکرد آنها دارد.
«Eubiotic» فرآورده‌هایی هستند که به بازگرداندن و بازسازی Eubiosis «سلامتی و گوناگونی جمعیت باکتریایی» دستگاه گوارش کمک می‌کنند. ترکیبات این فرآورده‌ها می‌تواند دامنه گسترده‌ای از بتاگلوکان‌ها، سویه‌های پروبایوتیک‌های باکتریایی، یا اسیدهای چرب، مواد غذایی مانند غلات و موادی با پایه گیاهی باشد. با این که شیوه عمل هریک از این‌ها متفاوت است، اما همه‌ی آنها نمی‌توانند روی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش به درجات مختلف اثر مثبت بگذارند، و به مرغ‌ها کمک کنند، بهترین وضعیت سلامتی دستگاه گوارش را داشته باشند.

image

پیشرفت میکروبایوتا – کلید دستیابی به Eubiosis

گمان می‌رود که پایه تشکیل و پیشرفت جمعیت میکروبی دستگاه گوارش «میکروبایوتا» مرغ از همان لحظه هچ آغاز می‌شود، و جوجه‌ها باکتری‌ها را از محیط پیرامون خود دریافت می‌کنند.
یک روز پس از هچ، در قسمت‌های نخستین روده باریک و روده کور، شمار جمعیت باکتریایی به 1010 باکتری در هر گرم از مواد موجود در آنجا می‌رسد.
میکروبایوتای معمولی روده کوچک مرغ در 14 روزگی به خوبی تشکیل می‌شود، و در 30 روزگی میکروفلور روده کور باید تشکیل شده باشد، و دستگاه گوارش مرغ، سالم و دارای میکروبیوم متنوع و متوازنی باشد شرایطی که به آن Eubiosis می‌گوییم.
تنوع میکروب‌های جمعیت میکروبی روده، یا سن مرغ تغییر می‌کند، و تأثیر تغذیه در ایجاد این تنوع آشکار می‌شود.
شمار باکتری‌ها در میکروفلور روده مرغ بالغ بر 10در هر گرم از محتویات پیش روده می‌رسد که بیشتر آنها از سویه‌های لاکتوباسیلوس هستند. اما شمار جمعیت باکتریایی در بخش پایانی روده (hind gut) به 1011 در هر گرم از محتویات می‌رسد که بیشتر آنها در باکتری‌های لاکتوباسیلوس، انتروکوکوس و کلستریدیاهای مختلف می‌باشند.
برآورد کرده‌اند که 50 تا 85درصد از باکتری‌هایی که در دستگاه گوارش مرغ‌ها به سر می‌برند هنوز هم شناسایی نشده‌اند.

‌Eubioticها در مرغ‌های مادر

به خوبی می‌دانیم که سن گله‌های مرغ مادر روی کیفیت جوجه‌ها اثر می‌گذارد. جوجه‌های یک گله مرغ مادر جوان، سبک‌تر هستند.
همچنین، پاکیزگی و مدیریت سلامتی گله‌های مرغ مادر برای پیشگیری از خطر انتقال عمودی بیماری‌هایی مانند سالمونلا، و یا مایکوپلاسما اهمیت بالایی دارد، تا جوجه‌ها در مرحله هچ و تغذیه از زرده تخم‌مرغ، تا حدی از ایمنی مادری برخوردار باشند.
سلامت و تنوع جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش Eubiosis برای مرغ‌های مادر گوشتی اهمیت بسیار بالایی دارد تا بتواند با پشتیبانی از سیستم دفاعی آنها با عوامل بیماری‌زا مبارزه کند و ایمنی این مرغ‌ها را به ویژه هنگامی که در دوره تخم‌گذاری زیر فشار متابولیکی بالا قرار دارند تقویت نماید.
از آنجا که جیره مناسب مرغ‌های مادر، با پروتئین خام و سطح بالای انرژی، هم در دوره پرورش، و هم در دوره تخمگذاری و باروری، توان هچ شدن و سرزنده بودن جوجه‌ها را افزایش می‌دهد، کیفیت جوجه‌ها را بالا می‌برد و از تلفات آنها می‌کاهد.
تغذیه خوب مرغ مادر و تخمگذار، علاوه بر سودمندی‌های بالا، همچنین روی ویژگی نژادی خروس‌ها در برابر مرغ‌ها تأثیر می‌گذارد.
با درنظر گرفتن تأثیرات سهم جیره در عملکرد مرغ‌های مادر، به ویژه در زمینه progeny، منطقی خواهد بود تا از فرآورده‌های Eubictic در تغذیه مرغ‌های مادر نیز استفاده شود تا هضم و جذب مواد بهبود یابد و انرژی کل حاصل از متابولیز مواد را افزایش دهیم.

نتیجه‌گیری

  • دستیابی به اوج تولید، نیازمند رویکردی چندگانه است.
  • مدیریت خوب گله از همان نخستین مرحله، اهمیت بسیار دارد.
  • فرآورده‌های «Eubiotic ترکیبی چندگانه از فرآورده‌های سودمند» می‌توانند حتی پیش از هچ شدن و انتقال به مرغداری، با تقویت وضع مرغ‌های مادر و ویژگی‌های نژادی آنها، روی گله‌های مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی اثر مثبت بگذارند.
  • از آنجا که به نظر من یک راه‌حل تنها مشکل‌گشای همه گرفتاری‌ها نیست، Eubioticها، به سبب دربرداشتن چندگونه مواد سودمند، از شیوه‌های متفاوت اثرگذاری به سود مرغ میزبان برخوردار هستند می‌توانند تأثیر بهتری روی حفظ سلامتی دستگاه گوارش مرغ‌ها برجای بگذارند و سودآوری گله را افزایش دهند.

منبع: نیکوتک