گزارش تصویری اولین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور به میزبانی دانشگاه علمی- کاربردی شرکت پیگیر که در 5…
در روز شنبه مورخه 12/03/1397 و مصادف با هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان و به مناسبت گرامیداشت چهل و…
با توجه به قرارگرفتن فارمها در بین زمینهای کشاورزی و ورود مارهای مختلف منطقه به داخل فارم ها و سالن…
مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور با میزبانی شهرستان لنگرود و سرپرستی اقای شیردل برگزار گردید و تیم پیگیر(گلستان) مقام سوم کشور…