به همت شرکت ZTC ومدیریت آقای دکتر زرقی و با دعوت شرکت ایده پردازان خوراک آرین به مدیریت دکتر نادرنژاد برنامه سمینار تخصصی معرفی محصولات شرکت HUVEPHARMA و بازدید از کارخانه biovet در کشور بلغارستان برگزار گردید که جناب آقای مهندس افشین چهارلنگی مسئول پشتیبانی مرغ مادر زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در این سمینار تخصصی شرکت نمود. طی این برنامه یک هفته ای محصولات آن شرکت شامل آنزیمها و ضد کوکسیدوزها در چند سمینار تخصصی به مدعوین معرقی گردید. در ادامه با حضور درمحل کارخانه از روند تحقیقات ، ساخت و نگهداری محصولات مورد بازدید قرار گرفت .