واحد  آموزش و مشاوره مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر در راستای ارتقا دانش کارشناسان، سمینار سه روزه ای را با محوریت طراحی و ساخت سازه های مرغداری متناسب با اقلیم شمال کشور و نیز راهکارها و مزایای تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک را برنامه ریزی و اجرا نمود.

در طی این همایش که در روزهای 9، 10 و 11 خرداد ماه سال جاری در محل مرکز آموزش علمی کاربردی پیگیر برگزار گردید، سخنرانی های کارشناسی زیادی توسط اساتید مدعو از سراسر ایران صورت گرفت و در پایان نیز نتایج جامعی از این سمینار در خصوص موارد مطرح شده به تصویب متخصصین رسید.

بر اساس برنامه ریزی و پیگیری های صورت پذیرفته توسط واحد تحقیق و توسعه، مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر موفق به اخذ  نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای مرغ کامل منجمد تولیدی کشتارگاه صنعتی طیور پیگیر گردید.

بر اساس برنامه ریزی و پیگیری های صورت پذیرفته توسط واحد تحقیق و توسعه، مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر موفق به اخذ نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای مرغ قطعه بندی منجمد تولیدی کشتارگاه صنعتی طیور پیگیر گردید.

سامانه اینترنتی مرکز آموزش علمی - کاربردی پیگیر راه اندازی گردید. برای مشاهده این سایت به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید و یا بر روی آن کلیک نمایید:

www.Paygir.org

پس از اجرای موفقیت آمیز 4 دوره ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 1391 مجموعه امتیازات کسب شده از آیتم های مختلف ارزیابی برای هر فرد مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به همراه نظر نهایی قائم مقام محترم مدیر عامل، جناب آقای مهندس شروین اردلان به هر یک از کارکنان جهت اطلاع از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود ارائه گردید.

فرآیند دوره سوم ارزیابی عملکرد پرسنل در سال 1391 با روش ارزیابی 360 درجه توسط واحد تحقیق و توسعه مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر انجام شد. لازم به ذکر است که این دوره، چهاردهمین دوره انجام ارزیابی عملکرد پرسنل در مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر بود ه است.

بر اساس پیگیری های صورت پذیرفته توسط واحد تحقیق و توسعه، مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر موفق به اخذ نشان استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای محصول گردن منجمد تولیدی کشتارگاه صنعتی طیور گردید.

آقای مهندس شروین اردلان، قائم مقام مدیر عامل و آقای دکتر پیمان قائمی، مدیر واحد تحقیق و توسعه مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر در یک سفر تحقیقاتی از توان علمی و امکانات پژوهشی و آخرین پروژه های تحقیقاتی کمپانی بایومین در کشور اتریش بازدید نمودند. لازم به ذکر است که در مذاکرات صورت گرفته در طی این سفر، اطلاعات مفیدی بین طرفین مبادله گردید و توافقات خوبی بابت همکاری های آتی به عمل آمد.

بر اساس برنامه ریزی و پیگیری های صورت پذیرفته توسط واحد تحقیق و توسعه، مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر موفق به اخذ نشان استاندارد ایزو HACCP از موسسه BRS برای واحد کشتارگاه صنعتی طیور پیگیر گردید.

بر اساس برنامه ریزی و پیگیری های صورت پذیرفته توسط واحد تحقیق و توسعه، مجتمع تولید گوشت مرغ پیگیر موفق به اخذ نشان استاندارد ایزو 9001 از موسسه BRS برای واحد کشتارگاه صنعتی طیور پیگیر گردید.