جلالی
استان گلستان ، گرگان ، گلشهر 8 شماره تماس 32551247-017

نژادی
استان گلستان ، گرگان ، سوپر سحر ، نبش عدالت 57 شماره تماس 09111713289

اسدی
استان گلستان ، گرگان ، چهارراه گلها ، فروشگاه گوشت گلستان شماره تماس 32145098-017

منوچهری
استان گلستان ، کردکوی ، خیابان جنگل ، فروشگاه افشین پروتئین شماره تماس 09111756241

عباسپور
استان گلستان ، کردکوی ، خیابان جنگل ، سردار 8 ، مرغ صالح شماره تماس 09111719652

زاهد
استان گلستان ، کردکوی ، خیابان جنگل ، سردار 12 شماره تماس 09119478779

پیامی
استان گلستان ، بندر ترکمن ، روبروی آزادی 19 شماره تماس 09111702566

عبدالستار سعیدی
استان گلستان ، بندرترکمن، انتهای بلوارشهید آرخی ،ساحل 4 ، جنب پل شماره تماس 09118694078

قره جه
استان گلستان ، بندرترکمن، خیابان پاسداران، بین پاسدار8و10 شماره تماس 09117241450

سعیدی
استان گلستان ، بندرترکمن، خیابان جمهوری، روبروی چاپخانه شماره تماس 09111783458

کمی
استان گلستان ، بندرترکمن، بلوار شهید آرخی ، نبش ساحل 11 شماره تماس 09367844534

نازقلیچی
استان گلستان ، بندرترکمن، خیابان فلسطین شمالی شماره تماس 09354282320

نسیمی
استان گلستان ، بندرترکمن، خیابان بهشتی، روبروی کارخانه آرد شماره تماس 34485981-017

آق آتابای
استان گلستان ، گنبد کاووس ، خیابان طالقانی ، نرسیده به پل گدم آباد شماره تماس 09111798311

خانلقی
استان گلستان ، روستای دنگلان، روبروی بانک کشاورزی شماره تماس 09117957836

آلق
استان گلستان ، آق قلا ،خیابان رجایی، روبروی بانک سپه شماره تماس 09384507315