نکات کلیدی در تهیه جوجه یکروزه

تدابیر قطـع خـوراک و تاثیـرآن بر کیفیـت وضریــب تبــدیل گوشت مرغ

چگونگی جذب و متابولیسم ویتامینها

سیسمتهای مدیریتی صنعتی برای انتشار گسترده تولیدات تخم‌مرغ و مرغهای گوشتی آغاز بکار کرده است، تنوع محیط طبیعی‌ حیوانات بیشتر در طیور خانگی می‌باشد تا در مورد حیوانات اهلی دیگر، با وجود این از ابتدای تاریخ مرغها را در یک فضایی کوچک نگهداری می‌کردند که البته این در فرهنگستان نیز وجود دارد. 

كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتيو علمي براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سيستم هاي کشاورزي ارگانيک بر پايه مديريت اکوسيستم استوار است و به نهاده هاي خارج از مزرعه وابسته نيست.كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتيو علمي براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سيستم هاي کشاورزي ارگانيک بر پايه مديريت اکوسيستم استوار است و به نهاده هاي خارج از مزرعه وابسته نيست .

تلقیح مصنوعی روش مدیریتی بسیار ارزشمندی برای بهبود عملکرد تولید مثلی و ژنتیکی می باشد که توسط پرورش دهندگان دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. این روش استفاده موثر از اسپرم حیوان نر را ممکن می سازد، به طوری که پیشرفت ژنتیکی تا حد زیادی افزایش یافته و بازده تولید مثل نیز در بسیاری از حالات بالا می رود. تلقیح مصنوعی در سال های گذشته بیشتر در آزمایشگاه ها و فعالیت های تحقیقاتی انجام و مورد استفاده قرار می گرفت ولی اخیرا جنبه علمی پیدا کرده است .