ال-كارنیتین یك تركیب غذایی نیمه ضروری می باشد؛ این امر بدین معناست كه سنتز آن ممكن است تحت شرایط خاص، به عنوان مثال در حیوانات جوان یا تحت استرس یا هنگام بیماری های عمومی یا گوارشی، ناكافی باشد.‌ ضمنا، میزان ال - كارنیتین تولید شده در بدن حیوانات جوان برای رفع نیاز آن ها كافی نمی باشد. بنابراین، وجود مقادیر كافی از ال-كارنیتین در جوجه های یك روزه امكان استفاده مطلوب و بهینه از چربی های موجود در باقی مانده زرده را فراهم می آورد. افزودن مقادیر ال-كارنیتین به جیره غذایی جهت اطمینان از یك آغاز بسیار خوب در جوجه های یك روزه ضروری است. این محصول حاوی ویتامین محلول در آب یعنی ویتامین های گروه‌B ، بیوتین و نیاسین است. در حال حاضر ویتامین های محلول در آب در روزهای نخست پس از خروج از تخم برخلاف ویتامین های محلول در چربی به كار گرفته می شوند. پس از خروج از تخم، ذخایر ویتامین های گروه ‌‌B در دسترس جوجه یك روزه بسیار اندك است. برای طیور، با سرعت رشد بسیار بالا، تامین مداوم این گروه از ویتامین ها و سایر ویتامین های محلول در آب كه قابلیت ذخیره سازی ندارند، بسیار ضروری است. به طور كلی این محصول باعث افزایش رشد و تولید، بهبود ضریب تبدیل، كاهش تلفات، افزایش یكنواختی گله، افزایش سطوح ال-كارنیتین موجود در تخم مرغ، افزایش قابلیت جوجه درآوری، افزایش كیفیت جوجه های یك روزه، افزایش وزن تخم مرغ و به عنوان افزایش دهنده كارایی سیستم ایمنی به كار می رود.‌