1800000

مرغ گوشتی در هر دوره

615384+

بارگیری تخم مرغ نطفه دار در هفته

470100

مرغ مولد در هر دوره

32000000+

تخم مرغ نطفه دار در سال

زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر

این مجموعه در شمال ایران و در نزدیکی خلیج گرگان در استان گلستان قرار گرفته  و فعالیت خود را در صنعت طیور ایران از  سال 1355  آغاز نموده و یکی از بزرگترین و با سابقه ترین مجموعه ها در زمینه تولید گوشت مرغ ایران می باشد.
این شرکت با رعایت استاندارد های کیفی مدیریتی  و  زیست محیطی  به صورت یک زنجیره کامل تولیدی همواره در ارائه محصولات با کیفیت تلاش داشته است.