image
image
image
image

برگزاری کارگاه های فن بیان و فروش در اینستاگرام در مرکز آموزش پیگیر

اسفند ماه 1400

  • کارگاه فن بیان و مهارتهای کلامی با تدریس سرکار خانم دکتر المیرا مخترع زاده در واحد آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد.
  • همچنین ورکشاپ ویژه‌ی فروش در اینستاگرام، با تدریس سرکار خانم مهلا اعتمادی برگزار گردید.