واحد تحقیق و توسعه

image
image

 • واحد تحقیق و توسعه یا R&D در ابتدای سال 1384 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر تاسیس گردید و از بدو تاسیس، همواره در حوزه های مختلف کاری، تحقیقات کاربردی را مبنای فعالیت خود قرار داده است.
 • این واحد بر حسب نیاز در بخش های مختلف، فعالیت های متنوعی را دنبال می کند.
 • بخشی از فعالیت های این واحد عبارتند از :
 • عارضه یابی مشکلات و ارائه پیشنهادات علمی به مدیریت
 • تهیه بانک های اطلاعاتی کاربردی در زمینه های مختلف
 • تهیه نرم افزارهای کاربردی خاص از قبیل نرم افزار ثبت سوابق آموزشی، نرم افزار مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان، نرم افزار محاسبه حقوق، نرم افزار ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات، نرم افزار مدیریت کتابخانه و …
 • انجام مطالعه برای تولید محصولات جدید
 •  انجام آزمایشات سرولوژی مجموعه پیگیر
 • همکاری با آموزش و پرورش در طرح برون سپاری مدارس در رشته های زیر گروه کشاورزی
 • همکاری در تهیه، جمع آوری و ویرایش اخبار واحد ها برای چاپ در مجله پیگیر
 • همکاری در طرح های تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و چاپ کتاب
 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت توانمندسازی منابع انسانی شرکت و همچنین مخاطبین خارج از شرکت
 • مدیریت اعزام همکاران به دوره های مختلف آموزشی خارج از شرکت
 •  اهتمام در جهت ارتقاء کیفی سازمان و افزایش بهره وری با پیاده سازی و تعمیم استانداردهای مدیریتی و استانداردهای محصول
 • پیگیری اخذ استاندارهای ملی و جهانی از قبیل حلال ، ایزو ، استاندارد ملی ایران و استاندارد بهداشت، ایمنی و مواد غذایی