image

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ضایعات تولید

بهمن ماه ۹۹

  • کارگاه آموزشی مدیریت ضایعات تولید با تدریس آقای دکتر احمد مهرابیان (استادیار گروه مدیریت دانشگاه گنبد کاووس) جهت آموزش کارکنان واحدهای تولیدی شرکت پیگیر در روزهای سه شنبه 30 دی ماه و چهارشنبه 1 بهمن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در محل مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت پیگیر برگزار گردید.
  • در این کارگاه در مورد منشاء ضایعات تولید، علل پیدایش آنها و مدیریت ضایعات تولید مطالب مفیدی ارائه گردید.