از مرغ هایتان در برابر آنفلانزای طیور محافظت کنید!
انزوای کامل، نظارت دائم

مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه

بایوسکیوریتی دقیق
بایوسکیوریتی استثنا نمی پذیرد.

 • رفت و آمد به سالن ها را بسیار محدود کنید.
 • همه وسایل نقلیه و کامیون ها برا انتیفال مرغ ها به خوبی پاکیزه و ضدعفونی شوند.
 • محیط پیرامون سالن ها پاکیزه و کنترل شوند.
 • هیچ دستگاه و وسیله ای را از دیگر مرغداری ها وام نگیرید.
 • دستیابی مرغ ها به بیرون کاملا قطع شود.
 • کارمندان و کارگران را از رفت و آمد به دیگر مرغداری ها منع کنید.
 • کارگران نباید در خانه شان مرغ و خروس نگهداری کنند.
 • آب نوشیدنی گله باید با مواد کلره ضدعفونی شود.
 • راه دسترسی مرغ های مهاجر/وحشی را به انبار خوراک و منبع آب گله ببندید.

 

نظارت مداوم

 • رفتار گله را زیر نظر داشته باشید.
 • به کاهش خوراک و افزایش مصرف آب توجه کنید.
 • به کاهش تولید تخم مرغ رسیدگی کنید.
 • کیفیت تخم مرغ ها را زیر نظر بگیرید. تخم مرغ های با پوسته نرم، یا بدون پوسته، نشانه های بدی هستند.
 • به ظاهر مرغ ها توجه کنید.

image

نشانه های بیماری

 • تورم سر، پلک چشم و تاج
 • بی رنگی صورتی تاج و پاها
 • اسهال آبکی سبز روشن
 • تلفات ناگهانی و نامنتظره
 • افسردگی و بیحالی
 • تنفس با دهان باز
 • خون مردگی در ران و ساق پا
 • کاهش اشتها و انرژی
 • سرفه، عطسه و تورم سینوس ها
 • تراوش های بینی
 • ادم سر و تاج
 • نامتوازن بودن حرکات
 • کاهش تولید تخم مرغ
 • پرهای ژولیده

اگر از این نشانه ها می بینید، بی درنگ سازمان دامپزشکی را آگاه نمایید.

توجه: بیماری را تنها با نشانه هایی که به چشم می بینیم، نمی توان قطعی دانست، زیرا بیماری های دیگری هستند که همانند همین نشانه ها بروز می دهند. بنابراین بهتر خواهد بود که هر چه سریعتر با دامپزشک مرغداری تماس بگیرید.

منبع: نیکوتک