ایمنی مادرزادی: تأثیر در عملکرد مرغ گوشتی

مدت زمان مطالعه : حدود 10 دقیقه

 • همه مرغداران بر سر یک نکته با هم توافق دارند: مرغ سالم، سود مالی به مرغدار می‌رساند.
 • صنعت مرغداری همواره در پی آن است که با روشهای مدیریتی و تغذیه ای به این هدف دست یابد، و مرغ های سالم پرورش دهد.
 • مرغ ها در طبیعت، هر لحظه در برابر چالش های فیزیکی، محیطی، و عوامل عفونت زا قرار دارند. این چالش ها از لحظه ای که زندگیشان آغاز می شود می توانند به آنها آسیب بزنند.
 • سیستم ایمنی نا کارآمد جوجه که در برابر این همه عوامل آسیب زننده، هنوز به کمال نرسیده، با آنها روبرو می شود. آینده جوجه ها به این بستگی دارد که در آغاز زندگی، چگونه بر این عوامل مخالف غلبه کنند.

ایمنی

 • وظیفه یک سیستم ایمنی فعال این است که از جوجه محافظت و از بیماری ها پیشگیری کند.

مرغ ها از دو گونه سیستم ایمنی برخوردارند:

 • ایمنی مادرزادی، که با جذب زرده تخم مرغ به هنگام هچ شدن به آنها می رسد، و ایمنی اکتسابی (اختصاصی) که پس از هچ، در تماس با عوامل بیماری زای محیط شکل می گیرد.
 • ایمنی مادرزادی، پاسخی است که بدن جوجه در برابر هر عامل بیگانه ای از خود بروز می دهد، و می کوشد از ورود عوامل بیگانه، و از رشد آنها در درون بدن جلوگیری کند. ایمنی مادرزادی همچنین بدن را آماده می کند که به ایمنی اختصاصی دست یابد و اگر لازم باشد، در برابر هر عامل بیگانه ای که پیش از آن حضور او را تجربه کرده است، پاسخ مخصوص آن عامل بیگانه را ایجاد کند (ایمنی اکتسابی/اختصاصی).

image

 • پیش از این، بیشتر دانشمندان، به سبب علاقه ای که به واکسیناسیون و برانگیختن ایمنی اختصاصی داشتند، کوشش خود را روی پاسخ ایمنی اکتسابی متمرکز کرده بودند، اما اکنون بسیاری از دانشمندان می خواهند به اصول کار ایمنی مادرزادی پی ببرند و ببینند چگونه می توان با تقویت آن، هم از بیماری ها پیشگیری کرد و هم تولید را بالا برد. بیش از 98% موجودات زنده، تنها با کمک سیستم ایمنی مادرزادی به زندگی ادامه می دهند و برخلاف مهره داران هستند که دارای سیستم ایمنی اکتسابی (اختصاصی) می باشند.

شیوه عمل سیستم ایمنی مادرزادی

 • پاسخ ایمنی مادرزادی با شناسایی عوامل بیگانه برانگیخته و فعال می شود. عوامل بیگانه به وسیله گیرنده های سلول های ایمنی شناسایی می شوند. این گیرنده ها می توانند آنتی ژن های خارجی را از روی الگوی مولکول های آنها با ساختار هسته مرکزی سلول های بیماری زای مهاجم، شناسایی کنند.
 • پاسخ ایمنی مادرزادی که از راه ارتباط سیتوکین ها و کموکین ها تولید می شود، یک واکنش حاد التهابی ایجاد می کند و سرانجام نمونه آنتی ژن ها را به سیستم ایمنی اکتسابی معرفی می کند تا آنتی بادی خاص عامل مهاجم را بسازد.

چالش های ایمنی در مرغ ها

 • مرغ ها همواره با عوامل بیماری زای بیشماری مانند ویروس ها، باکتری ها، و انواع عوامل بیگانه ای که پیرامون آنها زندگی می کنند، در تماس هستند. هر یک از گذرگاه هایی که بیماری زاها، می خواهند از آنجا به درون بدن مرغ راه یابند، به وسیله مکانیزم های عمل سیستم های مادرزادی و ایمنی اکتسابی، مراقبت می شوند و راه ورود آنها بسته می شود. اما این بیماری زاها می توانند گاهی پاسخ های ایمنی مادرزادی را بشکنند و به درون بدن مرغ راه یابند.
 • هرگاه چنین شود، سیستم ایمنی اکتسابی بهتر از ایمنی مادرزادی می تواند از پس مهاجمین برآید. اما به هر حال، سیستم ایمنی اکتسابی به کمک سیستم ایمنی مادرزادی نیاز دارد، زیرا این سلولهای ایمنی مادرزادی هستند که مولکولهای بیگانه مهاجم را پردازش و آماده می کنند و نمونه آنها را به سیستم ایمنی اکتسابی معرفی می نمایند تا سیستم ایمنی اکتسابی بتواند آنتی بادی آنها را بسازد و با آنها مبارزه کند.

تقویت ایمنی مادرزادی

 • سال ها، تقویت پاسخ ایمنی به بیماری زاها، مورد نظر دانشمندان بوده است، به جز در زمینه واکسیناسیون ، کار عمده دیگری انجام نگرفته است که بتوان به آن وسیله تندرستی مرغ ها را بهبود بخشید. هرچند واکسیناسیون و تقویت کنندگان ایمنی نقش عمده ای در پیشگیری از بیماری ها بازی می کنند، اما تقویت پاسخ ایمنی مادرزادی در روزهای نخست زندگی جوجه ها اثر طولانی تری در تندرستی و توان تولید آنها در آینده بر جای می گذارد.
 • می دانیم که در دوره صفر تا 14 روزگی جوجه ها، سلول های سیستم ایمنی مادرزادی، مانند هتروفیل ها و ماکروفاژها، کارآیی چندانی در جلوگیری تهدید بیماری زاها ندارند. برای همین است که باید در این دو هفته آغازین، کاری برای تقویت ایمنی مادرزادی انجام داد.
 • بررسی های بسیاری نشان داده اند که می توان پاسخ سیستم ایمنی را به وسیله گیرنده های ابزار مانند، (Tool-Like reseptor)، پروبایوتیک ها باکتریایی یا فعال ساختن ترکیبات واسطه سیستم ایمنی کمبود ایمنی در مرغ ها را جبران کرد. فعال سازی سیستم ایمنی مادرزادی به وسیله هر یک از این عوامل، به تقویت پاسخ ایمنی می انجامد و سبب بالا بردن سودرسانی مرغ به مرغداری می شود.

منبع: نیکوتک