جلسه ارائه گزارش عملکرد فارم های مرغ گوشتی

image

مهرماه 98

  • جلسه ارائه گزارش عملکرد فارمهای گوشتی زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در ۶ ماه اول ۱۳۹۸ با حضور آقای مهندس شروین اردلان و کارشناسان واحدها در محل مرکز اموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد.
  • در این جلسه فاکتورهای عملکردی شرکت ها شامل شاخص تولید، فاکتورهای مالی شرکت ها شامل هزینه دستمزد تولید، هزینه دستمزد اداری، هزینه های واکسن و ضدعفونی، ویتامین، دارو و سوخت، افت کشتارگاه و … برای کلیه شرکت های اقماری مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.