image
image

رکورد تولید جوجه و درصد جوجه درآوری در پیگیر شکسته شد

تیر ماه 1400

  • پرسنل واحد نرگس، رکورد تولید تعداد جوجه و درصد جوجه درآوری را در شرکت پیگیر شکستند و عملکرد خوب کشوری را نیز به دست آوردند.
  • البته این مهم در شرایطی که در سال گذشته بحران در کیفیت و کمیت مواد اولیه
    و قیمت نازل جوجه، گرید سخت گیرانه تخم مرغ و… بوده، به دست آمده است.
  • عملکرد این واحد در سیکل تولید ۶۴ هفته به شرح ذیل می باشد :

*تعداد جوجه درجه یک:     ۱۷۸.۶ قطعه

* تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی:     ۲۰۵.۰۶ قطعه

*متوسط جوجه در آوری:       ۸۶.۹ درصد

  • لازم به ذکر است که تولید گله، بعد از 64 هفته ادامه داشته و حذف گله در هفته 84ام انجام گردیده که البته در این سیکل هم شاهد عملکرد خیلی خوبی بودیم.