سمینار تفسیر نتایج آزمایشات HI ، الایزا و تیترهای واکسیناسیون در طیور

دی ماه 98

image

  • سمینار آموزشی تفسیر نتایج آزمایشات HI ، الایزا و تیترهای واکسیناسیون در طیور با تدریس آقای دکتر سید علی پوربخش (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی) با همکاری واحد تحقیق و توسعه و سازمان نظام دامپزشکی استان گلستان جهت آموزش کارشناسان واحدهای زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و اعظای نظام دامپزشکی در محل مرکز آموزش برگزار شد.
  • در این سمینار پیرامون آزمایش HI،  HA ، الایزا و شیوه خون گیری، و ملاحظات استفاده‌ از کیتهای الایزا و رپید، آزمایشات سرولوژی و مولکولی و جداسازی عامل بیماری زا و تفسیر نتایج بحث و تبادل نظر شد.