image

نشست خبری روسای مراکز علمی کاربردی با اصحاب رسانه

مرداد ماه 98

  • در نشست خبری رییس دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی استان گلستان و روسای دیگر با اصحاب رسانه ، موضوع پذیرش دانشجوی مهر 98 و برنامه‌ های این دانشگاه بررسی شد.
  • در این نشست خبری ضمن اشاره به آغاز پذیرش دانشجو در دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 27 مرداد و دوره‌های کارشناسی از 2 شهریور ماه ، به فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌ های آینده در حوزه آموزش مهارت آموزی در این دانشگاه پرداخته شد.
  • در ادامه سرکار خانم رحیمه شیر آشیانی، سرپرست مرکز پیگیر نیز توضیحات لازم در خصوص فعالیت ها و دست آوردهای این مرکز را به خبرنگاران ارائه دادند.