image

  • این کارخانه با استفاده از تجهیزات مدرن و بروز هلندی با داشتن ماشین آلات RTB و BOA COMPACTOR و به کار گیری سایر ماشین آلات تکمیلی یکی از مجهز ترین کارخانجات تولید خوراک طیور در سطح کشور می باشد.

این واحد در شهر کردکوی با ظرفیت 20 تن در ساعت با هدف تولید دان استریل با قابلیت هضم و جذب بالا ، در کنار تأمین دان مورد نیاز واحد های گوشتی زنجیره ، امکان فروش و صادرات را نیز فراهم ساخته و در حال بهره برداری می باشد.
واحد دیگر در شهر آق قلا واقع شده و با ظرفیت تولید 10 تن در ساعت تولید اختصاصی دان واحد های های مرغ مادر و واحد های اقماری را بر عهده دارد.
وظایف واحد آزمایشگاهی مستقر در کارخانه تولید خوراک طیور :
آزمایش میکروبی
اندازه گیری پروتئین خام و قابل جذب
کنترل رطوبت مواد اولیه وارداتی
آزمایش قوام پلت
کنترل کیفیت دان ساخته شده
تعیین میزان کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم