image

کاشت محصولات پاییزه در زمین های کشاورزی واحد مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی آق قلا

مهر ماه 99

  • با فرارسیدن فصل کاشت پاییزه در منطقه، واحد کشاورزی مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی جهت تامین بخشی از مواد اولیه کارخانه های دان زنجیره ، اقدام به کاشت محصولات جو و گندم نمود.