گوش دادن فعال چگونه مهارتی است؟

مدت زمان مطالعه : حدود 12 دقیقه 

گوش دادن فعال با هدف کسب اعتماد دیگران و کمک به درک موقعیت های شان انجام می گیرد.
برای داشتن یک ارتباط موثر، گوش دادن فعال (Active listening) عنصر بسیار ضروری است.

گوش دادن فعال بر خلاف شنیدن (listening) است.
شنیدن فرایندی خودکار و غیرآگاهانه است، برای مثال زمانی که در خیابان و بدون آنکه بخواهید صداهای مختلفی را می شنوید، اما گوش دادن فعال یک فرایند شناختی، آگاهانه، و عمدی است؛ در ارتباط با مثال قبلی، زمانی که سعی می کنیم منبع یک صدای خاص و کیفیت آن را کشف کنیم در حال گوش دادن فعال هستیم.

زمانی که شما در حال گوش دادن فعال هستید، روی آنچه گفته می شود تمرکز بالایی دارید و تمام حواس و توجه خود را درگیر شخصی که در حال صحبت کردن است می کنید.

برای درک بهتر عمل گوش دادن فعال در ادامه به مهمترین ویژگی های آن اشاره می کنیم.

ویژگی های گوش دادن فعال

 • بی طرفی و عدم قضاوت در حین صحبت های دیگران
 • صبور بودن ( زمان هایی که نیاز به سکوت هست)
 • ارائه بازخوردهای کلامی و غیرکلامی برای نشان دادن توجه و گوش دادن تان (برای مثال، لبخند زدن، تماس چشمی، تقلید مناسب رفتار و حرکات، تکان دادن سر به معنای تایید )
 • سوال پرسیدن برای دریافت اطلاعات بیشتر یا فهم بیشتر
 • خلاصه کردن

image

اهداف گوش دادن فعال

گوش دادن فعال با هدف کسب اعتماد دیگران و کمک به درک موقعیت های شان انجام می گیرد. گوش دادن فعال هم شامل تمایل به فهمیدن و هم حمایت از گوینده و همدلی با آن است.
گوش دادن فعال متفاوت از گوش دادن نقادانه یا تحلیل گرانه است، و در آن قرار نیست پیام دریافتی از طرف مقابل را قضاوت کنید. بطور ساده، هدف آن توجه به دیگران و شاید حل مشکلات شان است.
گوش دادن فعال به معنی انجام برخی عادت های غلط مانند موارد زیر نیست:

 • خیره شدن
 • قطع کردن و پریدن تو صحبت ها
 • عدم تماس چشمی
 • ارائه بازخورد زیاد و بی موقع
 • فراموش کردن آنچه لحظات قبل گفته شد
 • درخواست جزییات بیشتر و فراموش کردن تصویر بزرگتر
 • نادیده گرفتن آنچه نفهمیدید
 • تو فکر فرو رفتن
 • تنها وانمود کردن به گوش دادن

مزایای گوش دادن فعال

روابط

گوش کردن فعال به شما اجازه می دهد نقطه نظر فرد مقابل خود را درک کنی و با همدلی به او پاسخ دهی. همچنین به شما کمک می کند تا با پرسیدن ها از فهم آنچه گفته شد مطمئن شوید. در نهایت باعث اعتباربخشی به گوینده شده و او را تشویق به بیشتر صحبت کردن می کند. با توجه به این مزایا، درک اینکه این نوع از گوش دادن چگونه می تواند به روابط کمک کند سخت نیست.
شنوندۀ فعال بودن در زندگی مشترک به این معنی است که شما متوجه شدید که مکالمه بیشتر دربارۀ طرف مقابل تان است تا شما، و این اتفاق بخصوص زمانی که همسرتان ناراحت و نگران است بیشتر اهمیت پیدا می کند.
توانایی تان برای گوش دادن فعال به همسرتان که زمانی خوبی را سپری نمی کند مهارت بسیار ارزشمندی است. علاوه بر این، گوش دادن فعال از جهت به روابط زن و شوهری کمک می کند که شما کمتر مایل به پریدن توی صحبت ها هستید در حالی که همسرتان بطور واقعی می خواهد شنیده شود.

محیط کار

اگر در یک موقعیت نظارتی یا بالادستی هستید یا باید در مورد موضوعی به توافق برسید، گوش دادن فعال بطور وِیژه ای بسیار مهم است.
گوش دادن فعال به شما اجازه می دهد مشکلات را درک کرده و برای ایجاد راحل ها با دیگران مشارکت کنید. همچنین نشان دهندۀ صبر شما است که مهارت بسیار با ارزشی در هر محیط کاری است.

موقعیت های اجتماعی

در موقعیت های اجتماعی، گوش دادن فعال باعث می شود از ملاقات با افراد جدید سود ببرید.
پرسیدن سوال ها، پیگیری برای درک بهتر، و توجه به زبان بدن روش هایی برای یادگیری بیشتر دربارۀ شخصی که ملاقات می کنید است.
زمانیکه بطور فعالانه گوش می دهید طرف مقابل نیز تمایل پیدا می کند تا بیشتر صحبت کند؛ بدین ترتیب گوش دادن فعال یکی از بهترین روش ها برای ایجاد روابط دوستانه است.

منبع: www.khodshokofa.com