آبلیموی لایم کوات

آبلیموی لایم کوات پیگیر، تهیه شده از میوه تازه لایم‌کوات محصول گلخانه لیموترش بوستان بزرگ پیگیر

از لایم کوات بیشتر بدانیم:

لیموترش لایم‌کوآت شامل شکر، پلی ساکاریدها، اسیدهای آلی، لیپیدها، کاروتینوئیدها، ویتامین های A، B1، B2، B3، بیوفلاونوئیدها، لیمونوئیدها(تلخ مزه)، لیمونن(۷۰%)، ژرانیل استات، لینالیل استات می باشد. همچنین لیمو دارای مقدار زیادی ویتامین C در حدود دو برابر پرتقال و پتاسیم و کلسیم است.

image