آشنایی با رشته پرورش صنعتی طیور و آینده شغلی آن

آذر ماه 98 

به مناسبت هفته پژوهش آقای مهندس انور آموزمهر از مدرسان مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر و مسئول فنی فارم های پرورش مرغ مادر سیمین جوجه و یگانه طیور
در دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مورد آشنائی با رشته پرورش صنعتی طیور و آینده شغلی این رشته مطالب مفیدی را ارائه دادند.
در این جلسه که با حضور اساتید گروه علوم دامی و دانشجویان ورودی جدید این رشته برگزار گردید در رابطه با روند تغییرات صنعت طیور در طی سال های اخیر از جمله تعداد
واحدهای تولیدی فعال، سطح تولید و تعداد شاغلین در این صنعت صحبت شد.
در ادامه در رابطه با زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان این رشته مباحثی ارائه گردید که می توانند در واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی مشغول به کار شوند.
همچنین در سازمان هایی چون جهاد کشاورزی ، جهاد سازندگی ، اداره دامپزشکی می توانند فعالیت داشته باشند.
تدریس در مدارس ، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی زمینه دیگر فعالیت کاری فارغ التحصیلان این رشته می باشد.