image
image
image

آغاز برگزاری کلاس های عملی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر و بازدید رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان از روند آغاز کلاس‌ها

آبان ماه

  • کلاس های عملی و آزمایشگاهی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر بصورت حضوری، از 15 آبان ماه ۱۴۰۰ مجددا شروع به کار کردند.
    این کلاس‌ها با همه‌گیری ویروس کرونا، به منظور حفظ سلامت دانشجویان و اساتید، لغو گردیده بودند.
  • همچنین رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، از روند آغاز کلاس های حضوری در دانشگاه پیگیر بازدید به عمل آوردند.