image
image
image
image

اجرای طرح جداسازی پسماند در کارخانه‌ی جوجه‌کشی

فروردین ماه 1402

  • در این طرح، انواع پسماندها بر اساس جنس و موارد استفاده از آنها جداسازی و دسته بندی شدند.
  • این کار به دسترسی و بازیابی راحت تر به ضایعات و پسماندها کمک شایانی می کند.