اجرای پروژه سورتينگ با كنترلر های صنعتی (PLC)

image

اردیبهشت ماه 99

  • سيستم سورتينگ مرغ که متشكل از loadcell ، سنسور های نوري ، مانيتور HMI ، سيستم پنوماتيك (جك ها) كنترلر PLC مي باشد و با محاسبات و دستورات PLC لاشه هاى مرغ مطابق با وزن آن توسط جك های پنوماتيك تفكيك می شوند، در واحد کشتارگاه اجرا گردید.
  • مزايا سيستم PLC:
  • از بارزترين مزايای PLC صنعتي بودن ماژول ها می باشد و با استاندارد هاي فضای صنعتی طراحی شده است.
  • برای مثال در مقابل رطوبت و گرد خاك مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد.
  • دومين مزيت PLC تهيه آسانتر ماژول ها مي باشد
  • اما كنترلر هاي پيشين انحصاري بوده اند و در بازار موجود نبوده اند.
  • سومين مزيت كاربرى آسانتر اپراتور می باشد كه توسط مانيتور نصب شده روی تابلو ميتواند رنج هايی مورد نياز را تنظيم كند.
  • گفتنی است مهمترين بخش برنامه و سورس كنترلر مي باشد كه توسط پرسنل کشتارگاه تهيه و به صورت انحصاری در اختيار مجموعه پیگیر قرار گرفته است.
  • شایان ذکر است مجری و برنامه ریزی طرح سورتینگ ، آقای آرشام رستمانی از پرسنل کشتارگاه بوده است.