استرس گرمایی در مرغداری ها (بخش دوم)

مدت زمان مطالعه : حدود 6 دقیقه 

سودمندی های جریان سریع هوا در بالای سر جوجه ها
جریان سریع هوا اصولاً برای سبک کردن استرس گرمایی برقرار می شود. در سالن هایی که تراکم مرغ ها بالا نیست، بکوشید تا دمای هوایی که از ورودی هوا در بالای سر مرغ ها جریان می یابد هرچه نزدیک تر به دمای هوا و رطوبت هوای بیرون سالن باشد.
تأثیر جریان سریع هوا اینها هستند:
جر یان سریع هوا مرز لایه هوای داغ بالای سر مرغ ها را می شکند. این، برای مرغ هایی که با تراکم، یا نزدیک به اوج تراکم، به سر می برند مهم است.
هوا ی مرطوب را از پیرامون مرغ ها بیرون می راند و نفس نفس زدن مرغ را مؤثرتر می سازد.
به مرغ ها احساس خنکی می دهد، احساسی که از خنک واقعی هوای سالن خنک تر است.

چه سرعتی برای جریان هوا در بالای سر مرغ ها پیشنهاد میشود؟
مدیران گله های گوشتی باید 1 متر تا 3 متر در ثانیه در برابر هوای داغ را هدف خودشان بدانند.
در گله های بدون تراکم، مانند مرغداری های مادر، و پولت ها، هدف باید در کمتر از 0.7 ثانیه باشد.

image

آیا رها کردن سیستم تهویه، که همه ی شب با بیشترین ظرفیت خود کار کند، سودمند است؟
اگر یک شب گرم به دنبال یک روز داغ پیش بیاید، کار کردن دستگاه تهویه در طول شب می تواند به کاهش دمای کانونی بدن کمک کند و روز پس از آن هم درصد تلفات را کاهش دهد.

آیا آب خنک استرس گرمایی را کاهش میدهد؟
هنگامی که مرغ ها دم می زنند آب بدن آن ها از شش ها دفع می شود، بنابراین برای جبران کم آبی بدن می باید آب بیشتری بنوشند. خنکی آب، به نوشیدن آب تشویق می کند، دمای بدن را کاهش می دهد، و از تلفات می کاهد.

آیا تغییرات جیره مؤثر است؟
هنگامی که از مصرف خوراک به سبب گرمای هوا کاسته شود، تنظیم جیره می تواند به تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن مرغ کمک کند. حرارت ناشی از هضم پروتئین دمای بیشتری از هضم چربی و کربوهیدرات ها پدید می آورد.
بنابراین برای بدست آوردن انرژی درست، نسبت پروتئین در جیره، اهمیت دارد. سطح ویتامین ها و مواد معدنی نیز می باید اصلاح شوند.

آیا به حرکت واداشتن گله سبب کاستن از استرس گرمایی میشود؟
هدف از به راه انداختن گله این است که با جا به جا شدن مرغ ها هوای گرمی که زیر بدن مرغ ها انباشته شده است رها شود. اگر اینکار پیش از این که نشانه های استرس گرمایی آشکار شوند، می تواند سودمند باشد.
باید مواظب رفتار مرغ ها در این کار بود. اگر مرغ ها بسیارساکت باشند و از کارگری که میخواهد آنها را به حرکت وادار کند دور نشوند و یا سرشان افتاده باشد، شاید بهتر باشد دست از حرکت گله بکشیم.

آیا به هنگام خلوت کردن گله خطر استرس گرمایی شدیدتر می شود؟
به هنگام داغی هوا، همراه با رطوبت، خلوت کردن مرغ ها مانند یک تهدید به مرغ ها استرس وارد می کند.
گرفتن مرغ ها، سوار کامیون کردن و نقل و انتقال آن ها خطراسترس گرمایی را افزایش می دهد.

برای گرفتن مرغ ها چه نکاتی باید رعایت شوند؟
هر روشی که برای گرفتن مرغ ها به کار برده می شود مهم است که این کار در کوتاه ترین مدت ممکن انجام شود و آسایش مرغ ها در نظر گرفته شود.
بهتر است این کار در خنک ترین ساعات روز انجام بگیرد.
باید یک نفر به عنوان رهبر تیم و هماهنگ کننده آن برگزیده شود و هرگاه لازم باشد گرفتن مرغ ها را متوقف کند.
به هنگام گرفتن مرغ ها بهتر است پنکه های اضافی به کار بیافتند.
برای مرغ های برجای مانده باید مرتباً آب فراهم باشد و هر چندگاه یک بار آب خوری ها پایین آورده شوند.
به هنگام گرفتن مرغ ها نور کافی باید در سالن برقرار باشد.

چه هنگام سیستم هشدار دهی مورد نیاز است؟
به هنگام از کار افتادن سیستم تهویه، داشتن سیستم هشداردهی باید وجود داشته باشد.
باید دستگاه های جانشین اضافی برای استفاده، اگر سیستم تهویه به خوبی کار نکند، فراهم باشد.
پیامد از کار افتادن دستگاه تهویه بالا رفتن دمای سالن و خطراسترس گرمایی است.
دستگاه های اضطراری برای جلوگیری از بالا رفتن دمای هوا باید طراحی و فراهم باشند.
داشتن دستگاهی که اگر سیستم تهویه از کار بیافتد به طور خودکار شروع به کار کند ضروری است.

آموزش کارکنان تا چه اندازه مهم است؟
نمی توان جدی تر از این گفت که مرغ هایی که زیر مسؤولیت آنها قرار دارند اگر مدیریت و نگهداری در سطح خوبی برقرار نباشد دچار استرس خواهند شد.
قوانین انگلستان، از مدیران مرغداری ها میخواهد که به کارکنانی که مواظب آسایش مرغ ها هستند دستورالعمل و راهنمایی کافی برای رعایت آسایش مرغ ها داده شود.
بنابراین کارکنان می باید با شرایط آسایش مرغ ها به ویژه در زمینه تهویه و دمای سالن آشنا باشند.

به کوتاهی:
تهویه کافی، به نسبت جمعیت مرغ های سالن برقرار کنید.
سیستم جریان هوای سریع را بالای سر مرغ ها داشته باشد.
رطوبت بالا احتمال استرس گرمایی در هوای گرم را افزایش می دهد.
اگر شدنی است، از تراکم مرغ ها بکاهید. مرتباً سیستم هشداردهی و دستگاه تهویه جانشین را آزمایش کنید.
نقشه جانشین برای شرایط اضطراری را تهیه نمایید به گونه ای که هر کس از نقش خود آگاه باشد. اطمینان یابید که یک نفر برای رهبری در شرایط اضطراری تصمیم گیرنده باشد.

منبع : شرکت نیکوتک (برگرفته از سایت وزارت کشاورزی انگلستان)