image

انتخاب دانشگاه پیگیر به عنوان مرکز برتر در طرح پایش فراگیر مراکز علمی کاربردی کشور

دی ماه 1402

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر به عنوان مرکز برتر در طرح پایش فراگیر مراکز علمی کاربردی کشور برگزیده شد و در در نود و یکمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه مشوق‌های سطح یک به این مرکز اختصاص یافت.