اهمیت پاکیزگی آب آشامیدنی مرغ ها (بخش دوم)

مدت زمان مطالعه : حدود 8 دقیقه

پاکیزه کردن خطوط آبرسانی : کاری برای زدودن بایوفیلم

 • بایوفیلم ها مجموعه ای از سلول های به هم چسبیده گونه های میکروبی هستند که برای بقای خود با یکدیگر همکاری می کنند و محکم به سطوح خیس متصل شده اند.
 • در خطوط آبرسانی ، یا در آب جاری ، که هیچ یا بسیار اندک، از مواد ضدعفونی کننده وجود ندارد ، بایوفیلم تشکیل میشود، حتی اگر آب نوشیدنی پاکیزه باشد.
 • بنا به پژوهشی که در سال2012 در دانشگاه آرکانزاس (آمریکا) انجام شد، بدون در نظر گرفتن اینکه هر روز آب آشامیدنی ضدعفونی می شده یا نه ، و با وجود اینکه خطوط آبرسانی در آغاز جوجه ریزی پاکیزه شده بود، دست کم در هفته ششم پرورش جوجه ها، لوله ها دچار تشکیل دوباره بایوفیلم شدند. اکنون می توان تصور کرد که اگر مرتباً هر روز آب را ضدعفونینمی کردند چه پیش می آمد.
 • بنابراین، ضدعفونی کردن منظم خطوط آبرسانی در فاصله دو جوجه ریزی، با ضدعفونی کننده قوی، توصیه میشود. ماده PVC که در ساختمان لوله های آبرسانی به کار برده می شوند به تشکیل بایوفیلم باکتری هایی، مانند کمپیلوباکترها، کمک می کند و آن ها را در خود نگهداری می نماید.
 • بیماری زاهای فرصت طلب، مانند سودوموناس به آسانی در خطوط آبرسانی مرغداری ها رشد می کنند. این بایوفیلم ها نه تنها با رها کردن مداوم میکروب ها در آب نوشیدنی که از لوله ها گذر می کند و به کیفیت آب آسیب می زنند (که خطر بزرگی برای جوجه ها و مرغ هایی است که ایمنی آن ها تضعیف شده است به شمار می روند) بلکه سبب بسته شدن لوله های آبرسانی می شوند و با گذر زمان خود لوله های آبرسانی را نیز نابود می کنند.
  حفظ کیفیت آب و سیستم آبرسانی در مرغداری ها، بدون اینکه به موضوع بایوفیلم ها به طور جدی توجه کنیم امکانپذیر نمی باشد.
 • با انجام ضدعفونی مرتب آب آشامیدنی و پاکیزه کردن لوله ها در فاصله دو جوجه ریزی میتوان بسیاری از مشکلاتی را که میکروب ها در آب نوشیدنی مرغ ها پدید می آورند، از جمله تشکیل بایوفیلم را از پیش پا برداشت.

راه های ضدعفونی کردن آب

 • منظور از ضدعفونی کردن آب، و استفاده از ضدعفونی کننده ها، هدف قرار دادن میکروب های زیانباری است که در آب وجود دارند و در آنجا پرشمار می شوند، چه این میکروب ها باکتری باشند، چه ویروس، چه پروتوزوآ، و یا قارچ ها.
  یک ضدعفونی کننده ایده آل برای استفاده در سیستم آب نوشیدنی مرغداری ها می باید بتواند پایداری مناسبی از ضدعفونی کنندگی در لوله ها ایجاد کندو باید میکروب ها را خنثی سازد، بایوفیلم ها را کنترل کند، و آلودگی های نادلخواه را بزداید.

image

نتیجه گیری

 • در صنعت مرغداری از منابع گوناگون آب، مانند آب شهر، آب های زیرزمینی، و تا اندازهای از آب های سطحی، و آب باران استفاده می شود.
 • بدون توجه به اینکه منبع آب کدام یک از این ها است، بسیار مهم است آبی که برای مصرف گله از آن استفاده میشود، عاری از آلودگی میکروبی باشد تا سلامت گله و عملکرد آن را تضمین کند. به همین سبب است که ضدعفونی کردن آب یک کار حیاتی در کار مرغداری است که باید کارآمدانه انجام گیرد.
 • انواع ضدعفونی کننده های آب و پاکیزه کننده های لوله های آبرسانی با نام های گوناگون در بازار وجود دارند که ماده مؤثره آنها به تنها چند ماده ضدعفونی کننده کارآمد در بدترین شرایط، تعلق دارند.
 • این فرآورده ها را می باید برای اثرگذاری واقعی شان، قابلیت بکار بردن آسان آن ها، و ایمنی آنها در عمل، زیر نظارت قرار داد. آب، که ماده اصلی تغذی های مرغ ها است می باید با دقت ضدعفونی شود و مرغداران می باید بهترین ضدعفونی کننده را برای ضدعفونی کردن آب گله برگزینند، که بتواند هر گونه آلودگی میکروبی را از بین ببرد.

منبع : شرکت نیکوتک