اولین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور

تیر ماه 97

  • اولین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور به میزبانی دانشگاه علمی- کاربردی شرکت پیگیر که در 5 تیرماه 97 در سالن کنفرانس هتل بزرگ ارم برگزار شد.
  • سخنرانی آقای دکتر شهریار شفیعی ( رئیس هیات علمی آکادمی برند ایران ) در مورد اقتصاد برند و درآمدی بر برندسازی
  • سخنرانی آقای دکتر حسن مهربانی یگانه (دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران) در مورد صنعت طیور در اقتصاد ایران
    برش کیک نخستین میتاپس مدیران صنعت طیور کشور

image
image