image

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از شرکت پیگیر

دی ماه 1401

  • جناب آقای مهندس دماوندی نژاد، معاونت محترم وزارت جهاد کشاورزی، بازدیدی جامع از تعدادی از واحدهای زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر داشتند و همچنین جلسه‌ی تعامل و همفکری با ایشان، با حضور مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره شرکت پیگیر برگزار گردید.