image
image
image

برداشت گندم از زمینهای اطراف فارم مرغ مادر آق‌قلا

خرداد ماه 1401

  • با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت محصولات ‌کشاورزی گندم و جو در منطقه، واحد کشاورزی مرغ مادر آق قلا جهت تامین بخشی از مواد اولیه کارخانه های خوراک زنجیره ،شروع به برداشت محصولات خود نمود.