image
image
image

برگزاری مانور اطفاء حریق در کارخانه دان کردکوی

بهمن ماه 1401

  • این مانورها، برای آمادگی ذهنی و عملی همکاران، به صورت دوره‌ای در واحدهای مختلف زنجیره پیگیر اجرا می‌شود.