image

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور

آبان ماه 98

  • کارگاه آموزشی کاربرد مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ با همکاری واحد تحقیق و توسعه زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر و شرکت ایوانیک ایران با تدریس آقای دکتر فرودی و آقای مهندس افسر در سالن کنفرانس هتل پارسیان انقلاب تهران برگزار شد.
  • این کارگاه با حضور فعالان عرصه طیور از نقاط مختلف کشور در دو گروه ۱۵ نفره برگزار گردید.
  • در این کارگاه،جیره نویسی با استفاده از نرم افزار آمینوفید ۵ براساس ایده آل پروتئین، ضرایب هضم، قابلیت هضم ایلئومی و استفاده از فیبر، ADF و NDF برای جوجه های گوشتی، مرغ مادرگوشتی و مرغ تخم گذار آموزش داده شد.
  • در پایان به شرکت کنندگان از انجمن علوم دامی ایران گواهی نامه اعطاء گردید.