بهینه سازی تولید در مرغداری مادر (گوشتی)

مدت زمان مطالعه : حدود 10 دقیقه

 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به تولید می تواند به روشن شدن ایمن که کدام یک از سالن ها به توان ژنتیکی خود دست یافته اند و کدام یک نه، کمک کند.
 • هنگامی که اطلاعات تولید گله ها را تجزیه و تحلیل می کنید، می خواهید به منحنی وزن بدن، یکدست بودن تولید، تلفات پولت ها، تلفات مرغ ها و خروس ها، در طول دوره رشد پی ببرید.
 • مشخص کردن روند منحنی اندازه گیری، می تواند روشن کند که کدام یک از کلیدهای کارآیی تولید را که می توانسته است بهترین نتیجه را به بار آورد از دست داده اید.
 • مقایسه آماری میان بالاترین سالن ها با پایین ترین سالن ها، می تواند نشان دهد که چرا گله های با نتایج پایین تر، کارآیی خوبی نداشته اند.

جاهایی که باید توجه بیشتری به آنها شود:

 • دستیابی به وزن بدن استاندارد در 4 هفته نخست، برای رسیدن به یکدست بودن وزن گله.
 • پیشگیری از اضافه وزن مرغ ها و خروس ها، از هفته 6 تا 15 زندگی، که وزن آنها نبا ید تغییر کند.
 • کنترل وزن خروس ها پیش از جابجایی (وزن خروس ها باید در زمان جابجایی با مرغ ها متناسب باشد).
 • انتقال آرام از سالن پرورش به سالن تولید تخم مرغ

image

گردآوری اطلاعات

 • هر برنامه ای هنگامی موفق می شود که بر پایه اطلاعات موجود به انجام برسد. تصمیم گیری درست، بستگی به کیفیت اطلاعات دارد (دقیق بودن و کامل بودن اعداد و ارقام). و این، بدان معناست که هر یک از کسانی که در گردآوری اطلاعات و آمار دست دارند، این کار را در همان چهارچوبی انجام دهند که دیگران انجام می دهند. زیرا تفاوت در شیوه گردآوری اطلاعات و آمار می تواند نتیجه را تغییر دهد.
 • برای نمونه، هنگامی که مرغ ها را وزن می کنیم، این کار را در همه سالن ها به شیوه یکسانی انجام دهیم (مثلا در هر سالن مرغ های  سه پن را وزن کنیم تا میانگین دقیق وزن مرغ ها را بدست آورید)؛ و نیز مهم است که داده های بیرون از محدوده را شناسایی و آنها را از آماری که برای تجزیه و تحلیل تهیه می کنیم کنار بگذاریم. حذف ای نداده های بیرن از محدوده،ف تصویر روشن تری از عملکرد گله بدست می دهد.

تولید تخم مرغ

 • هدف نهایی مدیریت برنامه مرغداری مادر گوشتی این است که بیشترین تعداد جوجه از هر لانه را با پایین ترین هزینه تولید کند. بنابراین بررسی وضع اطلاعات و آمار تخم مرغ تولید شده نخستین گام تجزیه و تحلیل اطلاعات است.
 • پس از این که مشخص شد کدام گله بهترین عملکرد، و کدام یک ضعیف ترین عملکرد را داشته است، آسان تر می توان پی برد که چه چیزی سبب ضعف تولید تخم مرغ در یک گله شده است.
 • چندین عامل می توانند در پایین بودن تولید تخم مرغ دخالت داشته باشند:
 • نامناسب بودن یا ضعف نور سالن. شدت نور سالن تولید می باید 10 برابر شدت نور سالن پرورش بولت باشد.
 • استفاده از طیف اشتباه نوردهی . مرغ هایدر حال تولید نور قرمز/نارنجی نیاز دارند تا برای تخمگذاری تحریک شوند.
 • نادرست بودن جای لامپ ها و فاصله آنها.
 • ناکافی بودن فضای دانخوری ها.
 • ناکافی بودن حجم آب یا فراهم نبودن آب در هنگام اوج نیاز به آب.
 • استرس بیش از اندازه (در نتیجه واکسیناسیون، و یا انتقال از سالن پرورش به سالن تولید).
 • ناکافی بودن مواد مغذی خوراک.
 • دست نیافتن به وزن استاندارد بدن

image

 • از اندازه هایی که می باید برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری تولید گردآوری شوند، نمودارهای وزن و یکدست بودن گله ها است. مهم است که مطمئن باشید که نمودار وزن بدن هر یک از گله ها برابر، و یا نزدیک به استاندارد شرکت ژنتیکی اصلی، به هنگام تحریک نوری باشد. اگر وزن بدن، بسیار بالاتر، و یا بسیار پایین تر از استاندارد باشد، روی اوج تولید گله اثر منفی می گذارد.
 • معمولا گله های با استاندارد پایین تولید، اگر در فاز حفظ وزن و یا در آغاز دوره تخمگذاری، اضافه وزن داشته باشند، در هفته های 16 تا 20 وزن از دست می دهند. توصیه می شود که در دوره تولید مقدار خوراک این مرغ ها را افزایش دهید تا مرغ ها در دوره تولید تخم مرغ تا حد توان خود تخمگذاری کنند. در این جا است که مرغ های پایین استاندارد می توانند تا حد توان خود به استاندارد برسند؛ این در صورتی است که شما اطلاعات آماری قابل پیگیری از مرغ ها داشته باشید.

منحنی خوراک

 • و سرانجام، آخرین گام در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری تولید، اندازه گیری منحنی خوراک هر گله می باشد.
 • از آنجا که مقدار خوراک تأثیر مستقیمی روی وزن بدن دارد که آن نیز مستقیما روی تولید تخم مرغ تاثیر می گذارد، منحنی خوراک می تواند تفاوت میان عملکرد گله های بالا، با گله های پایین تولید را به خوبی نشان دهد.
 • به طور کلی، منحنی خوراک می باید در دوره اوج تولید، افزایش یابد و در هفته 29 رو به کاهش بگذارد.

نتیجه گیری

 • در پایان روز، تصمیم ها می باید بر پایه آمار و اطلاعاتی که گردآوری شده اند گرفته شود. هنگامی که این کار را در صنعت مرغداری، به ویژه در مرغداری های مادر گوشتی انجام می دهیم، یک اختلاف کوچک آماری، می تواند تأثیر بزرگی روی نتیجه ای که به دست می آید بگذارد. برای همین است که تداوم، و زمان، در ثبت اطلاعات، کلید اصلی تشخیص اصلاحاتی است که باید در کارها و برنامه ها انجام دهید.

منبع: نیکوتک