image

تقدیر رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر بابت کیفیت عملکرد مرکز

اسفند ماه 1402

  • رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی و رئیس دانشگاه علمی کاربردی طی نامه‌ای از ریاست محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر، به دلیل تلاش‌ها و پیگیری‌های ایشان به منظور تحقق اهداف هیأت نظارت و ارزیابی تقدیر و تشکر نمودند.