دوره بازآموزی آزمایشات سرولوژی طیور

image

تیرماه 99

  • واحد تحقیق و توسعه در راستای توسعه فعالیت های آزمایشگاهی در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر، با حضور جانب آقای دکتر سید علی پوربخش (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی) دوره بازآموزی آزمایشات سرولوژی طیور را در آزمایشگاه مرکزی برگزار نمود.
  • همزمان با این فعالیت ها آقایان مهندس افشین اردلان، مهندس شروین اردلان و مهندس شهریار نوروزی، ضمن بازدید از مراحل اجرای کار، جلسات جداگانه ای را نیز در جهت گسترش فعالیت های آزمایشگاهی با محوریت واحد تحقیق و توسعه برگزار کردند.