image
image
image

جایگزینی دو دستگاه دیگ پخت به همراه سایکلون و کندانسور در واحد کشتارگاه

اردیبهشت ماه 1401

  • دو دستگاه دیگ پخت 6900 لیتری به جای دیگ پخت 5000 لیتری
    به همراه سایکلون و کندانسور در واحد کشتارگاه پیگیر جایگزین گردید.