دريافت لوح سپاس از دبير هشتمين جشنواره درون دانشگاهي حركت دانشگاه جامع علمي كاربردي

دريافت لوح سپاس از دبير هشتمين جشنواره درون دانشگاهی حركت دانشگاه جامع علمی كاربردی

آذر ماه 1399

  • جشنواره درون دانشگاهی حرکت، از جمله جشنواره‌ هایی است که هر ساله جهت انجمن‌های علمی دانشجویی مراکز علمی کاربردی سراسر کشور برگزار می‌گردد.
  • از اهداف این جشنواره می توان به افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی داوطلبانه و خلاقانه و حمایت و تشویق آن ها، شناسایی انجمن‌های علمی دانشجویی موفق و تقدیر از فعالان این انجمن‌ها بخصوص در بخش‌های مهارتی و کاربردی، انعکاس و انتقال تجربه‌های علمی موفق و شاخص بین دانشجویان، جهت‌دهی فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی به فعالیت‌های متناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور، ایجاد زمینه به منظور هم‌افزایی و شناخت پتانسیل‌های انجمن‌های علمی دانشجویی سراسر کشور، ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرفه و مشاغل، سازمان‌های دولتی و غیردولتی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انجمن‌های علمی دانشجویی اشاره نمود.
  • شايان ذكر است خانم پرستو قائمی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز پيگير به عنوان داور اين دوره از جشنواره انتخاب و در خاتمه، لوح سپاس را از سوی دبیر جشنواره و رئيس دانشگاه جامع علمی كاربردی دریافت نمود.

image