image

راه اندازی سیستم اتوماسیون هوادهی توسط شرکت skov

اردیبهشت ماه 98

  • در راستای همگام بودن با فن آوری روز دنیا شرکت پیگیر اقدام به عقد قرارداد طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون کامل هوادهی دو سالن از 6 سالن فارم تازه ساخت نیلوفر ، با شرکت دانمارکی اسکاو نمود که این مهم با حضور کارشناسان آن شرکت و آموزش پرسنل شرکت پیگیر به انجام رسید.
  • لازم به ذکر است شرکت skov دانمارک یکی از شرکت های پیشرو در فن آوری ساخت سیستم های هوادهی سالن های مرغداری در جهان می باشد.