زعفران چيست؟

مدت زمان مطالعه : حدود 5 دقیقه 

طلای سرخ :

  • زعفران با نام علمی crodcus stativus ،گیاهی است چند ساله كه دارای پیاز كروی و پوشیده از یك غشائ قهوهای رنگ می باشد. این گیاه در نواحی جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا برداشت می شود. دارای ساقه و شش گل برگ با رنگ بنفشه و ۳ رشته كلاله با رنگ قرمز كه همان زعفران تجارتی را تشكیل می دهد، می باشد.
  • كلاله حاوی مواد چربی ، املاح معدنی و موسیلاژ می باشد. عطر و بوی زعفران به علت وجود اسانس بی رنگ تروپن دار و یك تركیب اكسیژن دار و همراه با سینئول به نام سافرانال می باشد. طعم زعفران مربوط به هیتروزید تلخ پیكروكروسین است. ماده رنگین زعفران مربوط به وجود ماده ای به نام كروسین می باشد.

برداشت :

  • از هر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار گل زعفران، حدود ۵ كیلوگرم گل زعفران بدست می آید كه این مقدار هنگام خشك شدن به یك كیلوگرم می رسد.

image

‌خواص درمانی

  • از زعفران برای كاهش چربی وكلسترول خون ، آرام بخش، اشتها آور ،ضد اسپاسم ،پیشگیری كننده از بیماریهای قلبی و سرطان ،تقویت حافظه ویادگیری ،كاهش فشار خون،درمان آسم، درمان بیماریهای پوستی ، عفونت ادراری ، یرقان، پیش انداختن قاعدگی، رفع نفخ شكم ،درمان دردمعده و شكم استفاده می شود.

مضررات مصرف بی رویه زعفران:

  • مصرف بی رویه زعفران سمی بوده وباعث استفراغ،كاهش تعداد ضربان قلب،خون ریزی از بینی،پلك هاولب ها شده وموجبات سر گیجه،بی حالی،زردی پوست وعوارض خطرناك دیگر ونهایتا مرگ را فراهم می آورد. مصرف ۳ گرم زعفران برای هر فرد در ماه مناسب بوده واستفاده بیش از ۵ گرم زعفران در یك وعده غذائی می تواند موجب مرگ انسان گردد.

نگهداری:

  • زعفران باید دور از نور ورطوبت بوده وبهتر است كه درظروف شیشهای یا فلزی دربسته نگهداری شود.باتوجه به اینكه اسانس زعفران قابل تبخیر شدن است ،درصورت نگهداری در محیط باز ،از اثرات داروئی و مرغوبیت آن كاسته می شود.

مصارف :

  • از زعفران در صنایع غذائی ،شیرینی سازی ،داروسازی ،نساجی ،نوشابه هاغیر الكلی وصنایع لبنی استفاده می شود.

تجارت زعفران:

  • براساس آمارهای سازمان خواروبار جهانی (فائو)، میزان تولید زعفران در جهان حدود ۲۱۰ تن است كه ایران با تولید سالیانه ۱۸۴ تن ، حدود ۸۱ درصد زعفران جهان را به خود اختصاص داده است واسپانیا با ۱۲ درصد تولید جهانی پس از ایران در رتبه دوم قرار دارد.
  • متاسفانه برداشت های سنتی وغیر علمی زعفران،نبود سیستم بسته بندی مناسب وبازاریابی كم ازطرف ایران و وجود صنعت پیشرفته بسته بندی ،تبلیغات گسترده برای فروش وبازاریابی از طرف اسپانیا باعث شده است كه اسپانیا زعفران ایران را با قیمت ارزان جمع آوری وبه نام شركت های تجارتی خود در دنیا عرضه نموده و عنوان نخصت صادر كننده زعفران در جهان رابه خود اختصاص نماید.

منبع:  www.vista.ir