image

سخنرانی آقای مهندس انور آموزمهر در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت هفته پژوهش

آذر ماه 98 

  • آقای مهندس انور آموزمهر از مدرسان مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر و مسئول فنی فارم های پرورش مرغ مادر سیمین جوجه و یگانه طیور در دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مورد آشنایی با رشته پرورش صنعتی طیور و آینده شغلی این رشته مطالب مفیدی را ارائه دادند.
  • در این جلسه که با حضور اساتید گروه علوم دامی و دانشجویان ورودی جدید این رشته برگزار گردید در رابطه با روند تغییرات صنعت طیور در طی سال های اخیر از جمله تعداد واحدهای تولیدی فعال، سطح تولید و تعداد شاغلین در این صنعت صحبت شد.
  • در ادامه در رابطه با زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان این رشته مباحثی ارائه گردید که می توانند در واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی مشغول به کار شوند.
  • همچنین در سازمان هایی چون جهاد کشاورزی،جهاد سازندگی، اداره دامپزشکی می توانند فعالیت داشته باشند.
  • تدریس در مدارس، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی زمینه دیگر فعالیت کاری فارغ التحصیلان این رشته می باشد.