سمینار آموزشی اصول طراحی برنامه های واکسیناسیون

بهمن ماه  98

image

  • سمینار آموزشی اصول طراحی برنامه های واکسیناسیون در گله های گوشتی ، تخم گذار و مادر با تدریس آقای دکتر سید علی پوربخش (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی) جهت آموزش کارشناسان واحدهای زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در محل مرکز آموزش شرکت برگزار شد.
  • در این سمینار در ارتباط با انواع واکسن ها و نحوه واکسیناسیون، سیستم ایمنی و انتقال ایمنی از مادر به تخم مرغ و جوجه، تفاوت بین واکسن های کشته و زنده و استفاده از حلال در واکسیناسیون طیور مطالب مفیدی ارائه شد.